İspir Kalesi

İspir ilçesinde, Çoruh Nehri’nin batı ve güney sınırını çizdiği dik kayalık üzerine kurul­muştur. İspir Kalesi'nin, ilk kuruluşu Urartulara kadar uzanmaktadır. (Erzurun Portalı)

1 / 8